• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
 • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

BSGMEDYA VİDEO

EĞİTİM İŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİR KİTAP

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, çocukları ve gençleri bekleyen sinsi tehlikeye dikkat çekti.

 1.  
 2. GENÇLERİ BEKLEYEN
 3. SİNSİ TEHLİKE:
 4. 'BAĞIMLILIK'
 5.  

 1.  
 2. 22 Eylül 2022
 3. Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, çocukları ve gençleri bekleyen sinsi tehlikeye dikkat çekti.
 4. Bedii Onan, ‘Toplumun geleceği olan çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesi başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin ve kamuda yetki sahiplerinin görev ve sorumluluk alanına girmektedir.’ ifadesinde bulundu.
 5.  
 6. Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, giderek artan çeşitli alanlardaki bağımlılıklara çekerek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
 7.  
 8. ‘Günümüzde sıklıkla görülen bağımlılık türlerinden biri de teknoloji bağımlılığıdır. Bilgisayar ve cep telefonu olmak üzere günlük hayatın bir ihtiyacı olarak kullanılan bu donanımlar zaman içinde sosyal unsurlar ve zaman geçirme düşüncesiyle bilişsel bozulmanın neden olduğu bir irade hastalığına dönüşmektedir.
 9. Ergenlerin cep telefon bağımlılığı ise üzerinde durulması gereken ve farkındalık oluşturulması gereken ciddi bir durumdur. Teknoloji bağımlılığı ergenlerin eğitim durumlarını da ciddi şekilde etkilemektedir. Kişisel özellikleri köreltmekte, çalışmayı ve başarıyı engellemektedir. Tıp biliminde yeni klinik bir rahatsızlık boyutuna varmaktadır.
 10.  
 11.  
 12. DİĞER YAYGIN
 13. BAĞIMLILIK DA
 14. TÜTÜN VE MAMULLERİ
 15. BAĞIMLILIĞIDIR
 16.  
 17. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye nüfusunun %51'i sigara tiryakisidir. Tütün ve tütün ürünlerini kullananlardan her üç kişiden birinin kısmının tütün ve ürünlerinin önemli hastalıklarla olan bağlantısı bildiği aşikârdır. Bu duruma rağmen, tütün ve ürünleri kullanımı toplumuzda çok geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.
 18. Bağımlılık yapan maddelerin başında ilk olarak sigara gelmektedir. Sigaranın çocuk, genç ve yaşlı herkesimden insan tarafından yaygın ve rahat bir şekilde bir şekilde kullanıldığı tüm toplum tarafından bilinmekte ve gözlenmektedir. Sigaraya başlama sebeplerinin en önemli sebeplerinden birinin arkadaş ortamında sigara içenlerin bulunması, merak, kendini ispat etme gibi nedenlerin sigara içme alışkanlığını tetiklemesidir.     
 19.  
 20.  
 21. MADDE BAĞIMLI
 22. ÇOCUK VE GENÇLERİN
 23. DURUMU DAHA VAHİM
 24.  
 25. Sigara sadece sağlık açısından içerdiği zararlar ve ulaşılmasının kolay oluşunun yanı sıra aynı zamanda diğer maddelere geçiş için bir alt basamak oluşturmakta, bu sebepten dolayı sigara uyarıcılar arasında ayrı bir önem taşımaktadır.
 26. Günümüzde çocuk yaşta tiner ve bally gibi uçucular ile tanışan ve bilahare diğer ağır maddeler bağımlı çocuk ve gençlerin durumu daha vahimdir. Bu tür çocuk ve gençler aile, akran ve okul ortamının dışında kalmaları sebebiyle bağımlılıktan kurtulabilecek iradeyi ortaya koymaktan çok uzaktır.
 27. Eğitimin ailede başladığı, çevrede devam ettiği kavramına sadık kalarak, bu önemli soruna duyarlılık gösterecek ilk merciinin aileler olduğunu bilmeliyiz. Ailelerin çocuklarının oyun, okul ve arkadaş çevresini doğru gözlemlemesi çocuk ve gençlerin geleceği için çok önemlidir.
 28.  
 29.  
 30. ZARARLI MADDE
 31. KULLANIMI ÖNEMLİ
 32. ÖLÇÜDE ARTTI
 33.  
 34. Madde kullanma davranışının sigara alışkanlığı ile başladığını konu ile ilgili uzmanların ortak görüşüdür. Ardından alkol, sonrasında esrar, eroin ve diğer uyuşturucu kullanımı bir nevi madde bağımlılığıdır. Bununla birlikte uyuşturucu niteliğinde olan hap kullanımına dair Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verileri gündemde yer almakta, genelleneme yapıldığında ülkemizde de, özellikle de genç nüfus arasında madde bağımlılığının hızla yayılmakta olduğuna dair bilgiler kamuoyuna düşmektedir.
 35. Kaydı veriler ile sahada var olan gözlemler, ülkemizde bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyen dijital bağımlılık, tütün, alkol, kumar ve uyuşturucu nitelikli zararlı madde kullanımının önemli ölçüde arttığını ortaya koymaktadır.
 36.  
 37. Sanal kumar alışkanlığı da son dönemlerde dijital bağımlıkla beraber artış göstermekte, yasal şans oyunlarına ilgi gösteren reşit olmayan gençlerin ilgi göstermesi, para yatırmadan benzetim olarak oynanan şans oyunlarının çok kısa bir süre içerisinde bağımlılık oluşturması önüne geçilmesi ve engellenmesi gereken bir bağımlılık türüdür.
 38. Toplumun geleceği olan çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesi başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin ve kamuda yetki sahiplerinin görev ve sorumluluk alanına girmektedir.
 39.  
 40.  -Bir kereden bir şey olmaz.
 41.  -Denesem ne olur?
 42.  -İstersem bırakırım, gibi yanlış inançlar bağımlılığın önünü açacaktır. Maddenin kullanımından sonra iradenin ortadan kalkacağı tespiti unutulmamalıdır.
 43.  
 44.  
 45. ‘GENÇLERİ, SİNSİ
 46. TEHLİKELERE
 47. KARŞI KORUMAK
 48. ULUSAL GÖREVDİR’
 49.  
 50.  
 51. Her türlü maddeyi bulamayan çocuk ve gençlerin sürecin devamında hırsızlık suçuna kadar savrulduğu bilinmektedir. Bu tür durumların önüne geçilmesi ve çocuk ve gençlerin korunması için kamu kurumlarının öncülüğünde bu maddelerin kullanımını ve satışını önleyecek daha güçlü düzenlemeler yapmalı ve gençlere gerekli eğitimi vermelidirler. Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin yaşam tarzımıza uygun olmayan kültürlerin gelişmesine neden olduğu da unutulmamalıdır.
 52. Gençleri ve tüm bireyleri bekleyen sinsi tehlikelere karşı bilinç oluşturmak ve esaret altına alan bu bağımlılık türleri karşısında kendileri nasıl korumaları gerektiğini, ailelerin, eğitim camiasının, emniyet teşkilatının, duyarlı sosyal dernek ve grupların ortak çalışması ile çocuklar ve gençlerin neler yapması, neler yapmamaları gerektiği ile ilgili bilgilerin devamlılık arz eden bir süreç dâhilinde verilmesi ve takip edilmesi ulusal bir görevdir.’/BSGMEDYA
 53.  Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

 
YAZI ÜRETİM A.Ş.
ULUSAL GAZETELER
NÖBETÇİ ECZANELER