• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
 • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

BİR KİTAP

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz 2020 yılı Mali Bütçesi’nin Sayıştay Raporu’ndaki bazı bulguları kamuoyuyla paylaştı.

 1.  
 2. ‘SAYIŞTAY DOĞRUDAN
 3. CHP’NİN DENETİMİNDEN
 4. SONRA AYNI BULGULARI
 5. RAPORA GEÇTİ’
 6.  

7 Aralık 2021

Çorum Belediye Meclisi’nin 2021 yılının son toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz 2020 yılı Mali Bütçesi’nin Sayıştay Raporu’ndaki bazı bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Tuncay Yılmaz konuşmasında “’Çorum Belediyesinin 2020 yılı Mali Bütçesi ile 509 Milyon 779 bin ödenek öngörülmüş olup bir önceki yıldan 22 Milyon ödenekle birlikte 2020 yılı ödenek toplamı 532 Milyon olmuştur. Yıl içerisinde 384 Milyon 627 Bin 772 TL bütçe gideri yapılmış. 136 Milyon 814 Bin 670 ödenek iptal edilmiş. 10 Milyon 923 Bin ödenek ise 2021 yılına devredilmiştir’ raporda geçen ibare budur. Biz 2020 yılı bütçesinde bu bütçe yatırım bütçesi değil, tadilat bütçesi demiştik.

Bu bütçe Çorum’a hizmet etmeye elverişli bir bütçe değil dediğimizde sayın başkanımız heyecanla çıktı ve bütçeyi fevkalade adil yaptıklarını ve tam bir yatırım bütçesi olduğunu söyledi. Sayıştay diyor ki ‘Siz 136 Milyonu imha etmişsiniz.’ İlginç bir cümle var ki şöyle diyor ‘Gelir tahmini rakamı bütçeye sehven fazla yazılmıştır’ Çok iyi bütçe yaptık diye övünen mali hizmetlerden sorumlu başkan yardımcımıza bu cümleyi söylemek isterim. Bu cümleyi Sayıştay denetçileri söylemiş” dedi.

 

 1. ‘SAYIŞTAY YÜZDE 10
 2. İHALE YAPILABİLİR DERKEN
 3. ÇORUM BELEDİYESİ
 4. İHALELERİYÜZDE
 5. 30’A DAYANMIŞ’

 

Yılmaz, “ Sayıştay raporlarında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak üzerinde sıkça durduğumuz ihaleler hususu da var. Sayın Başkanın göreve gelmesiyle daha önce hiç yapılmayan kısmi bir şeffaflık yapıldı. İhaleler ilanları duyuruldu. Ama yeterli değil. Bunun neden yeterli olmadığını Sayıştay raporundan okumak istiyorum. Aynen şöyle yazıyor, ‘İhale kapsamında alınabilecek mal ve hizmetlerin doğrudan temini yöntemiyle alınması. Belediyenin ihale yapılmak suretiyle temin edilebileceği ön görülebilir rutin mal ve hizmetlerin dorudan temin yöntemiyle, parça parça ve çok yüksek tutarda satın aldığı görülmüştür.

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun hesap verme sorumluluğu başlıklı 8. Maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına görevli veya yetkili olanlar kaynakların etkili ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır’ denilmiştir. Peki 4734 sayılı kamu ihale kanunun temel ilkelerinin 5. Maddesinde ‘İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşitliği, güvenilirliği gizliliği, kamuoyu denetimiyle ihtiyaçlarına uygun şartlarda ve zamanında karşılamasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşit değerinin altında kalmak amacıyla mal hizmet alımlarıyla ilgili yapım işleri bölünemez’ denilmektedir. Çorum Belediyesi 2020 yılında yine sayıştay denetim raporuna göre diyor ki 2020 yılında Çorum Belediyesi 81 Milyon lira ihale yapmışsınız. Oysaki yasa doğrudan teminlerde ve pazarlık usullerinde toplam ihale tutarının yüzde 10’unu geçemez diyor. Sayıştay bulgusu ‘İdarenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 b maddesine dayanarak doğrudan temin suretiyle parça parça aldığı mal ve hizmetlerin toplam tutarının 20 Milyon TL civarında olduğu görülmüştür.

Bu tutarın idarenin 2020 yılında yapmış olduğu toplam mal ve hizmet alımlarının yüzde 24, 67’si olduğu açık ihale yöntemi dışında yöntemlerle yapılan alımlarla beraber bu rakam yüzde 30 olmuştur. Oysa ki yasaya göre Çorum Belediyesi toplam yaptığı ihalelerin içinde toplam ihalenin yüzde 10’undan fazlasını yapamazsın derken Çorum Belediyesi’nde bu rakam yüzde 30’a ulaşmıştır. Bu ihaleler birtakım karteller tarafından mı alındı. Covid-19 salgını ile alımlar bu ibarenin dışında tutulmuştur. Sayıştay raporunda öyle yazmaktadır. Kanunun dışına çıkmamak gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

 

 1. ‘SAYIŞTAY DOĞRUDAN CHP’NİN
 2. DENETİMİNDEN SONRA AYNI
 3. BULGULARI RAPORA GEÇTİ’

 

Yılmaz, "Son olarak bulgu 7 ‘Bazı ödeme emri belgelerinde mevduatın öngördüğü belgelerin eklenmemesi’ CHP Belediye Meclis Üyeleri muhasebe sorunu olduğunu vurgulamıştı. Faturaların düzenlenmesi konusunda uyarıda bulunulmuştu. Sayıştay arkadaşlarımızın verdiği örnekler gibi örnek vermiş ‘14496 nolu ödeme emri belgesinin ekinde hiç belge bulunmamaktadır’ demiş. Bir ödeme yapılmış ve muhasebeleştirirken sıkıntı yaşanmış. Bir örnek daha vermiş Sayıştay ‘4669 nolu ödeme emri belgesi ekinde ödeme puantaj ve kontrol tutanağı yok’ aynı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubunda denetimdeki arkadaşlar gibi.

Biz işimizi titizlikle yaparak belediyenin daha adil şeffaf yönetilmesi hususunda görüşlerimizi o dönem beyan etmiştik. Sayıştay doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi’nin denetiminden sonra aynı bulguları buraya geçmiştir.

 

Halil İbrahim Bereketi bir duadır dilimizde. Sayın Başkanım siz geldiğinizden beri duayı biraz yanlış anladık. Belediyenin çeşitli kalemlerine zam yapıldı, ekmek zamları yapıldı, su zammı ulaşım zammı yapılacak. Belediye su zammının nedenini ise baraj çalışmaları neticesinde yapılan planlar olarak gösterdi” şeklinde konuştu. /BSGMEDYA

 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın