• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
 • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com
BSGMEDYA VİDEO

KUTLAMA

YAZI ÜRETİM A.Ş.

 

CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, Çorum Belediyesi'nin 2022 bütçesi üzerinden eleştirilerini bir bir sıraladı

 1.  
 2. BELEDİYE,
 3. AKP'NİN GÜCÜNÜ,
 4. ÇORUM HALKINA
 5. HİSSETTTİREMİYOR MU?
 6.  

 

11 Kasım 2021

Çorum Belediye Meclisi 2022 ve izleyen iki yılı Analitik Bütçenin Plan ve Bütçe Toplantısı Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Gündem dışı söz alarak konuşan CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, 2021 yılında yapılan projeleri ve bütçeyi incelediklerini CHP grubu adına red oyu vereceklerini söyledi.

Nazik Bulut, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak 2022 yılı bütçe ve Performans Programını iki kelimede özetledik.2022 yılı Tadilat Bütçesi yine bol bol bina tadilatı yapacağız. Önce binaları, yolları yapıyoruz sonra çürümeye terk edip 2-3 yıl sonra da bu binaların tadilat ve onarımını yapıyoruz.2022 yılı gider bütçemiz 765 000 000,00 gelir bütçemiz 770 000 000,00 TL olarak öngörülmüş. Bütçemiz 2021 yılına göre % 10 artırılarak 692 515 000,00 TL den 765 000 000.00 TL 'ye çıkarılmıştır. Pandeminin etkilerini iliklerimize kadar hissettiğimiz 2021 yılında bütçemiz % 26 artmıştı. Bu yıl yüzde 16 küçülmüşüz” dedi.

 

 1. TOPLUM REFAHI HİZMETLERİNDE
 2. % 10 KÜÇÜLME YAPILARAK
 3. YAKLAŞIK 35 MİLYONLUK BİR
 4. YATIRIMDAN VAZGEÇMİŞİZ
 5.  

Bulut, “Fonksiyonel sınıflandırmaya bakıldığında ilk göze çarpan bütün kalemlerde artış yapılırken iskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde % 10 küçülme yapılarak yaklaşık 35 milyonluk bir yatırımdan vazgeçmişiz.Toplumun huzur ve refahını sağlayamayacaksak ,huzurlu huzurlu o koltuklarda nasıl oturacağız?

Huzur olmazsa AŞK' da olmaz sayın başkan. Yerel yöneticiler, yerel kaynakları daha doğrusu halkın parasını halkın yararına daha etkin ve daha ekonomik kullanmak zorundadırlar.

Bu düşünceyle 2022 yılında gerçekleşmesi beklenen gelirlerimize bakacak olursak

Vergi Gelirlerimiz : 59 605 000,00,

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 115 991 000, 00,

Alınan Bağış ve Yardımlar:50 962 000,00,

 diğer gelirler :347 673 000,00,

Sermaye Gelirleri :196 000 000,00

Buradaki en büyük pay hepimizin bildiği gibi merkezi idareden Çorum'un nüfusuna göre kişi başına hesaplanan ve vergi gelirlerimizden ilimize aktarılan paylardan oluşmaktadır. Çorum da yaşanan her bireyin devlete ödediği verginin yol, su vatandaşın kapısına götüreceğimiz hizmetlerin karşılığı için ayrılan paylardır. Kanalizasyon, temizlik, altyapı, ulaşım, imar, park, yeşil alan, kentsel dönüşüm gibi burada hizmet ve yatırım önceliği en mağdur edilen mahallelerindir. Burada adaleti sağlamak zorundayız.

Merkezi idareden gelen paylar: 332 680 000,00, Arsa Satışları 196 000 000,00,Toplam: 528 680 000,00. Bütçenin yüzde yetmişi zaten bu iki kalemden oluşuyor. Belediyeyi kim yönetirse yönetsin bu para zaten cebimizde. Özetle gelir bütçesinin % 70 inin gerçekleşmesi için özel bir çabamız yok” ifadelerine yer verdi.

 1. 'ÇORUM BELEDİYESİ,
 2. CHP BELEDİYELERİ
 3. GİBİ ÜVEY EVLAT
 4. MUAMELESİ GÖRÜYOR'
 5.  
 6.  

Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, “Alınan Bağış ve Yardımlar 50 962.000,00 TL öngörülmüş. Bu kalem, devlet desteklerinin ve ilgili bakanlıkların proje bazlı Belediyemize gönderdiği paylardır. 20 yıllık AKP döneminin ilk belediyesi olan Çorum Belediyesi maalesef bu konuda tıpkı CHP belediyeleri gibi üvey evlat muamelesi görmektedir. Çorum Belediyesi AKP’nin gücünü, Çorum halkına hissettiremiyor mu?

Bu konuda AKP’ye oy vermiş vatandaşların hakkını teslim etmek lazım. En çok onlar eleştiriyorlar alamadıkları hizmetleri. Haklılar da. Bütçe içerisinde en küçük gelir kalemlerimiz belediyemizin öz gelirlerini oluşturan vergi, harç ,su, kira, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizi içeren kalemlerdir. Harcamalara bakılırsa öz gelirlerimiz genel yönetim giderlerimizin karşılanmasına bile yetmiyor.

Biz uzun vadede gelirlerimizi artırmak zorundayız. Küçük bir örnek vereceğim 2022 yılı bütçesinde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüze tarihi ve kültürel öneme sahip mekanlara kültür gezileri başlığı altında 4 000 000,00 TL bir bütçe ayrılmış. Çorum tarihi ve Kültürel öneme sahip yegane illerimizden bir tanesi? Biz belediye olarak başka illerdeki tarihi kültürel yerleri tanıtmak yerine Çorum'a turist çekecek, Çorum'un tarihi ve kültürel özelliklerini başkalarına tanıtacak projeler üretsek, bunlara kafa yorsak ve bu bütçeleri bu işlere kullansak daha faydalı olmaz mi ? Hem Çorum'u tanıtacağız, hem turizm gelirlerimizi artıracağız, hem de yerel esnafımıza kaynak sağlayacağız. Üstelik Çorumlu’nun parası Çorumda kalacak. Yanlış mı düşünüyoruz ? Belki de en çok kafa yormamız gereken alanlar buralar. Belediyemizin öz gelirlerini artıracak yatırım ve hizmetlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu yüzden HES, RES, ve GES yatırımlarını çok önemsiyoruz. Koçhisar Projesini çok önemsiyoruz. Sizin nezdinizde bu projelere mesai harcayan tüm çalışanlarımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

 1. 'İŞKUR'U MU
 2. BAY PAS EDİYORUZ'
 3.  

2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen Giderlerimize bakacak olursak en çarpıcı kalemler % 42 lik oranla 318 319 000,00 TL mal ve hizmet alımları bunun yanı sıra 77 293,000,00 TL ile personel giderlerimizden oluşmaktadır.Biz yine bol bol araç ihalesi, bol bol personel hizmet alımı yapacağız gibi görünüyor. Belediye şirketlerinde binlerce çalışan varken dışarıdan personel hizmeti satın almaya devam edeceğiz. Tabloda çalışan sayılarına baktığımızda bu işlerin çoğunu bizim yapmamız gerekiyorken ihale ile bu işleri yaptırmaya devam edeceğiz.

Çarpıcı bir kaç örnekle konuşmamı toparlamaya çalışacağım. Göreve geldiğinizde ilk 6 ay içerisinde hazırladığınız stratejik planda AQUAPARK yapım işi yer almaktadır. Etüd ve proje müdürlüğünün 2021 yılı için bu projeye 1,500 000,00 TL izleyen 2 yıl için 2022 yılı için 25 000 000,00 TL, 2023 yılı için 13 500 000,00 TL performans programına aldığı bu proje buharlaşmış yok olmuş.

Bu durum her şeyden önce bütçe ilkelerine aykırı. Böyle bir tutarsızlık olabilir mi? Yine 2021 yılında yapımı tamamlanan; 2021 yılı performans programında 1 250 000.00 TL olarak bütçelenen gençlik kampı yani Çorum Obasının yapım işi 2 250 000,00 TL bütçe ile tamamlanmış. Tahmin edilen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında neredeyse yüzde yüzlük bir sapma var. Bu sapmaların nedeni nedir? Eğer biz 2022 bütçesini de bu mantıkla yaptıysak vay Çorumlu’nun haline.

İnsan kaynakları Müdürlüğümüze ÇOK-İŞ projesi kapsamında çalıştırılmak üzere bütçeye 7 adet personel alımı konulmuş .Toplam maliyet 750 000,00 TL. İş arayan vatandaşlar belediyenin sitesine girip başvuru yapıyorlar. İşverenler de aynı şekilde eleman talebinde bulunuyorlar. Siz burada sadece aracısınız. İşverenler kendilerine uygun başvuru sahiplerini arayıp iş görüşmesine çağırabilirler. 7 tane personel alıp siz burada 7 personele ne iş yaptıracaksınız? Yazık Günah değil mi? İŞKUR zaten bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Burada biz devletin kurumu İŞKUR'u mu bay pas ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

 

 1. 'BORCU BORÇLA
 2. KAPATMAYA
 3. DEVAM EDİYORUZ'
 4.  

Son olarak 2022 yılı Finansman Bütçesine bakacak olursak 60 000 000,00 TL bir borçlanma öngörülmüş. 65 000 000,00 kredi ödemesi planlanmış. Sayın başkan mali disiplini sağladık hiç bir yere 1 kuruş borcumuz yok demiştiniz. Bu mali disiplini nasıl sağladınız merak ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi borcu borçla kapatmaya devam ediyoruz.

2021 yılında 26 000 000, 00 faiz ödemesi 2022 yılında 34 500 000,00 'e çıkıyor. Giderek üzerimizdeki faiz yükü artmaya devam ediyor. Bu nasıl bir mali disiplin anlamadık. Her yıl olduğu gibi yönetime tavsiyelerimiz; Stratejik plandaki hedeflemiş olduğunuz kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlara bağlı kalınız.

Performans hedeflerinizi daha net, daha anlaşılır, daha gerçekleştirilebilir ve daha ölçülebilir olarak planlayınız ve bütçeleyiniz. Şehrin muhtelif yerlerine park yapacağım Şehrin muhtelif yerlerine yol yapacağım, 2 tane Pazar yeri kapatacağım diyemezsiniz. Şehrin muhtelif yerlerine yol açacağım 2022 yılında yapacağınız faaliyetlerin tanımlarını somut olarak her bireyin anlayacağı şekilde planlamak zorundasınız. Birim müdürlerimizin bu işlere hakim olduğunu düşünüyor ve daha somut, ölçülebilir veriler ortaya koymanızı bekliyoruz. Bu gerekçelerle 2022 yılı bütçesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak red oyu kullanıyoruz.2022 yılı Bütçesinin halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi./BSGMEDYA

 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

 
ULUSAL GAZETELER
NÖBETÇİ ECZANELER
BİR KİTAP