• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevini Mustafa Gül üstlendi

  1.  
  2. KESK, SADECE ÜYELERİNİN
  3. DEĞİL HALKIN DA UMUDUDUR
  4.  

 

03 Ekim 2019

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu'dan yapılan açıklamada Dönem Sözcüsü değişikliğine gidildiği bildirildi.

KESK Şubeler Platformu'ndan yapılan açıklamada, “2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda dönem sözcülüğünü 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana yürüten TÜM BELSEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet’ in görev süresinin dolması nedeniyle EĞİTİM SEN Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül’ ün dönem sözcülüğünü yürütmesi kararı alındı.

Bilindiği gibi KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğüne bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütülmektedir” denildi.

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül ise yaptığı açıklamada , “Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır. KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir” dedi.

 

 

  1. ‘DEMOKRATİK
  2. MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR’
  3.  

 

Gül, “ KESK, hükümetlerin tüm olumsuz politikalarına karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek örgütlenme ve mücadele sorumluluğunu bir görev olarak üstlenmiştir. KESK sadece üyeleri için değil, tüm kamu emekçileri ve halk için de bir umut olmuştur.

1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan son toplu sözleşmede gerek talepleri ile gerekse süreçte gerçekleştirdiği eylem ve etkinliklerle ‘Toplu Satış Sözleşmesine’ karşı 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisinin sesi olmaya çalışmış. Yandaş konfederasyonun satış oyununu asla kabul etmemiştir.

KESK ülkede her dönem darbelere, baskıcı, hukuk dışı, antidemokratik OHAL vb uygulamalara karşı demokrasiyi savunmuş ve savunmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

“AKP, 17 yıllık iktidarı boyunca emek alanında yarattığı dönüşümü OHAL ile birlikte hızlandırmış, çıkartılan KHK’ lar ile kamusal alanda esnek çalışmayı, güvencesiz istihdamı hakim kılmak üzere birçok düzenleme gerçekleştirmiştir” diyen Mustafa Gül, “KHK’ ler ile işine son verilen kamu emekçilerinin durumunu görüşmek üzere kurulan OHAL Değerlendirme Komisyonu hala mağduriyetleri giderebilmiş değildir.

Hukuksuzca işten çıkarmalar iş güvencesine ve çalışma hakkına yönelik en büyük saldırıdır. Sözleşmeli, esnek, kiralık işçi, taşeron ve performansa dayalı çalışma yaygınlaştırılmıştır ve kamuda kalıcı istihdam biçimi haline getirilmek istenmektedir. Kamu personel rejiminde bu yönde yapılması düşünülen değişiklikler 11.Kalkınma Planında yer alacaktır. 11. Kalkınma Planı’nda da sıkça vurgulanan, “Dönüşüm Programları”ndan yakinen bildiğimiz “vergilerin tabana yayılması” hedefinden kast edilenin halkın ödediği vergilerinin hem çeşitlerinin hem oranları artırılması olduğu bir kez daha görülmektedir.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca emekçilere ÖTV’den, özel iletişim vergisine, atık su bedeline, çevre temizlik vergisinden katı atık toplama bedeline kadar pek çok vergi “vergilerin tabana yayılması” adı altında artırılarak devam ettirilirken, sermayeye ise “rekabet ortamının korunması” adı altında yeni ayrıcalıkların tanınacağı anlaşılmaktadır. Yüksek enflasyon, açlık sınırı altındaki asgari ücret, reel ücretlerdeki erime ile birlikte “geçinemiyorum” diyerek sesini duyurmak isteyen emekçiler bu ülkenin gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

En son elektriğe yüzde 14,9 zam gelirken son yapılan toplu sözleşme oyununda 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021yılı için ise yüzde 3+3 sefalet düzenlemesi ile kamu emekçileri daha da zor günler yaşayacaktır.

Aynı zamanda sendikal örgütlenme özgürlüğüne, sendikal haklara, demokratik ve siyasi haklarımıza yönelik tehdit Demokles’in Kılıcı gibi üzerimizde sallanmaktadır.

Emekçilerin haklarının tanınması mücadelesi, ancak demokratik, laik bir düzende seküler yaşamın egemen kılınmasıyla sağlanabilir. Dolayısıyla insanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi talepleri etrafında tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da demokratik mücadelemiz sürecektir” açıklamalarında bulundu. /BSGMEDYA
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın