• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com
BSGMEDYA TANITIM VİDEOSU

BSGMEDYA
YAYINCILIKTA
5.YIL
TANITIM

BİR KİTAP
ULUSAL GAZETELER
BASINDA 35. YILIMIZ

Şahiner, öğretmen Sakine Sarıyüce'yi, Sungurlu Belediyesi’nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak atadı

ÇORUM'DA NEDEN 'BİR KADIN 
BAŞKAN YARDIMCISI' OLMASIN !

4 Eylül 2019
Çorum'a bağlı Sungurlu Yavuz Selim İlkokulunda öğretmenlik yapan Sakine Sarıyüce, Sungurlu Belediyesi’nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı.


Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, "Sungurlumuz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü ve çalışkan bir belediye olmaya gayret edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ediyorum" dedi.

 

  1.  
  2. 'NİYE BİZİM DE
  3. BİR KADIN BAŞKAN
  4. YARDIMCIMIZ OLMASIN..'
  5.  


Sungurlu Belediyesi'nde öğretmen Sakibe Sarıyüce’nin ilk kadın belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlamasının  ardından gözler Çorum Belediyesi'ne çevrildi. 

Şu anda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 5 başkan yardımcısı bulunuyor.  İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü (Belediye Meclisi’nden, Turhan Candan, Alper Zihar ve Zübeyir Tuncel, Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Sungurlu Belediyesi’nde bir kadının başkan yardımcılığı görevine atanmasının ardından görüşlerini aldığımız vatandaşlar, 265 bin nüfusu olan Çorum Merkez  Belediyesi’nde de bir kadın başkan yardımcısı olmasının çok anlamlı olacağını öne sürdüler.

 

Belediyeler; Büyükşehir belediyeler ve diğer belediyeler olmak üzere iki farklı statüde bunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri hakkında 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uygulanmaktadır.

Büyükşehir dışında kalan belediyelere ilişkin olarak ise 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun "Büyükşehir belediyesi teşkilatı" başlıklı 21 inci maddesinde "...
Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. " hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununu "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ise "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır." denilmektedir.

Bu iki kanun hükmüne bakıldığında şu görülmektedir. Sadece büyükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı kadrosu bulunmamaktadır.

Diğer belediyelerde ise başkan yardımcılığı ikiye ayrılmaktadır. Birincisi yukarıda yer verilen şekildir, yani belediye meclis üyeleri arasından yapılan görevlendirmeler... Diğer ise, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin hazırlanan "Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan başkan yardımcılığı normlarıdır.

 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın