BSGMEDYA TANITIM VİDEOSU

BİR KİTAP
YAZI ÜRETİM A.Ş.

CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, Çorum Belediyesinin Bütçe gelirlerinin yüzde 42’i borç yükü altında olduğunu söyledi

‘2018 BÜTÇESİ, YÜZDE 42’İ
BORÇ YÜKÜ ALTINDA’

08 Mayıs 2019

CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, Çorum Belediyesinin 2018 yılı 550 milyon TL gider bütçesi ile 390 milyon gelir bütçesi arasındaki 160 milyon cari açığın çeşitli finans kuruluşlarından alınan banka kredileriyle denkleştirildiği kaydederek, “Bütçe gelirlerimizin yüzde 42’i borç yükü altındadır” dedi.

Çorum Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısı, bugün saat 13.00’de Halil İbrahim Aşgın yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, Çorum Belediyesi’nin 2018 yılı bütçe gider ve gelir kesin hesabı, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetvelleri hakkında bir konuşma yaptı.

Belediye Meclisi’nin, belediyenin hem karar alma hem de denetim organı olduğunu ifade eden Aşgın, “Bu anlamda burada alınacak tüm kararlarda hepimizin sorumlulukları vardır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar giderek derinleşmekte iken, Vatandaşa tasarruf tedbirleri önerenler, ellerinin altındaki bütçeleri hoyratça ve insafsızca kullandılar” dedi.

 

KAYNAKLAR NEREDE
KULLANILDI AÇIKLANSIN

2018 bütçe gelirinin yüzde 42’isinin borç yükü altında olduğuna değinen Bulut, “Çorum Belediyesinin 2018 yılı 550 000 000 .00 TL gider bütçesi ile 390 000 000 TL Gelir bütçesi arasındaki 160 000 000 cari açığı çeşitli finans kuruluşlarından alınan banka kredileriyle denkleştirildiği görülmüştür.

Bu şu anlama gelmektedir. Bütçe gelirlerimizin yüzde 42’i borç yükü altındadır.

Buna rağmen; Bütçe yeterli görülmemiş Ulaşım hizmetlerine otobüs alınması için ek bütçe yapılıp 55 milyon bütçeye ilave edilmiş, yetmemiş 206 milyonluk gayrimenkul satışı yapılmıştır. Belediyenin asli görevi olan ulaşım sorunu felç olmuşken 55 milyonluk bütçeyle otobüs alınmayıp, peki bu kaynaklar nerelerde kullanılmıştır. Açıklanmasını istiyoruz”

2018 yılı gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde, bütçenin % 49’sunun yatırımları içeren sermaye giderlerinde kullanıldığı belirten Bulut, “Ancak faiz giderlerinin bütçe tahminlerine göre gerçekleşen tutarlarının oldukça üstünde gerçekleşmesi ve kullanılan banka kredileri dikkate alındığında öz gelirler ile yatırım yapılamadığı, belediye yatırımlarının borçlanılarak gerçekleştirildiği, uzun bir süre kredi borçlarının devam edeceği görülmektedir. Bu bağlamda, bir önceki yılla karşılaştırma yapacak olursak; 2018 yılı İçerisinde ödenen faiz gideri 29 milyon iken 2019 yılında ödeyeceğimiz faiz 42 milyona yükselmiştir. Yani bir önceki yıla göre 13 milyon daha artmıştır. Sonraki yıllarda tahakkuk eden faiz giderleri ise 63 milyondur. Sadece 2019 yılı içerisinde ödenecek Banka kredisi yaklaşık 62 000 000,00 olup gelecek yıllarda tahakkuk eden banka kredisi toplamı 210.000 000 .00 TL’dir” şeklinde konuştu.

 


BORÇ STOKU, HER GEÇEN GÜN ÇOĞALMAKTADIR

Naz Bulut, 2018 bütçesi hakkındaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Alacakların tahsil oranı beklentilerin çok altında kaldığı için cari açık giderek artmakta ve buna bağlı olarak borç stoku her geçen gün çoğalmaktadır. Raporları incelediğimizde en büyük gelir kalemi olan Vergi gelirlerinin tahsil oranı %54 iken kira gelirlerinin tahsil oranı % 48 de kalmıştır. Çorum Belediyesi kira alacaklarını neden tahsil edememektedir? Yeni dönemde kira alacaklarının tahsili için çözüm politikaları nelerdir

 

BU HARCAMALAR NE KADAR GERÇEKÇİDİR

Tahsil edilemeyen her alacak borçlanma ihtiyacı doğuracağından en kısa sürede Çorum Belediyesinin izlemiş olduğu mali politikalar konusunda önlem alması ve tahsilat oranını artırması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Elektrik, Haberleşme, Akaryakıt, Kiralanan iş makinaları, taşıtlar, araçların yedek parçaları, bakım ve onarımları konusunun ciddi bir takibe alınıp bu konuda maksimum tasarrufa gidilmesi gerekmektedir. Bunu söylerken dayanağımız şudur;

Gerçekleşen gider hesaplarına baktığımızda en büyük kalemleri oluşturan giderler arasında akaryakıt sarfiyatı 25 milyon, Araçların bakım onarım sanayi ve lastik giderleri 18 milyondur.

 

İNSAN KAYNAKLARI ETKİN VE
VERİMLİ KULLANILMAMIŞ

Başka önemli bir tespitimiz. İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığıdır,

Belediyede yeterince teknik kadro varken yenilerinin açılmaması, Personel atımında liyakat kurallarına uyulması gerekmektedir. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre yapılan atımlara daha çok titizlik ve özen gösterilmesi ve bu atımların asgari düzeyde tutulması, Doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet atımlarında daha adil ve şeffaf davranılması gerekmektedir. 260 bin nüfuslu bir şehirde doğrudan alımların sadece üç beş firma üzerinden adrese teslim yapılıp, çeşitli senaryoların kurgulanmış olacağı algısının yaratılmaması ve kamuoyunun güveninin sarsılmaması adına tarafsız şeffaf ve hakkaniyetli davranılması gerekmektedir.

Aksi takdirde Çorum Belediyesinin asıl hedef ve amaçları dışında üstlenmiş olduğu yanlış yapılan yatırımlar ve dengesiz harcamalar bugün itibariyle en hayati ihtiyaçların bile karşılanmasını güç hale getirecek, borçlanma maliyetleri her geçen yıl artıracaktır.

Bütçe açıklarının kapatılması amacıyla alınan borcun, vadesi geldiğinde yeni borçla ödenmesi sürdürülebilir ve sağlıklı bir yöntem değildir.

Doğru olan kaynakların etkin ve verimli kullanılması koşuluyla bütçede gelir ve gider dengesinin sağlanması ve harcama kalemlerinde olabildiğince tasarrufa gidilmesi gerekmektedir.

 

BELEDİYENİN NE KADAR BORCU VAR?

Özetle; Çorum Belediyesinin 31.Mart 2019 tarihi itibari ile Bankalara, Müteahhit firmalara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ne kadar borcu varsa Çorum halkının anlayacağı bir dille açıklanmasını istiyoruz. Madem şeffaf olacaksak atılacak ilk adım budur.

Kazandığı her kuruşun, aldığı her hizmetin vergisini ekonomik krize rağmen ödeyen, ödeme gayreti içinde olan, esnafımız ve Çorumda yaşayan her birey adına soruyor ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum. Her kesimin alın terinden artırıp ödediği vergilerin heba olmaması için yapmış olduğumuz denetimler sonucunda Çorum Belediyesinin kaynaklarının adil, şeffaf, etkin ve verimli kullanılmadığı ve belediyenin zarara uğratıldığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerden dolayı Kesin hesaba olumsuz görüş bildiriyoruz.” /BSGMEDYA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ÖZGÜR BASIN